Om att formulera provfrågor

Jag har just nu prov med mina åttor i religion. En av frågorna lyder: Nämn tre länder där den katolska kyrkan är stor i dag! Det visar sig att några av eleverna inte förstår frågan. En av eleverna säger då: ”Men kan man inte i stället fråga: Nämn tre länder där det finns många katoliker!”… Fortsätt läsa Om att formulera provfrågor

De abrahamitiska religionerna

De abrahamitiska religionerna Jag plöjer just nu på bred front genom de abrahamitiska religionerna. Jag vill visa släktskapet mellan judendomen, kristendomen och islam för eleverna. Det har varit svårt att hitta en bra bild som visar sambanden, så jag gjorde en själv. Allt pedagogiskt material som kan användas i skolan är flyttat till en annan… Fortsätt läsa De abrahamitiska religionerna

Datorspelens belöningssystem – irl

Speljournalisten Tom Chatfield talar på TED.com om datorspel och på vilka sätt spelen påverkar hjärnan. Tom menar att vi kan ta med oss lärdomar från datorspel för att skapa olika typer av belöningssystem för att främja exempelvis goda studieresultat, en bättre miljö och sundare kosthållning.

PIM – en presentation med ribbdarr

Kommentar till en lärare som gjort en mycket enkel presentation. Men han klarar ändå uppgiften. Jag skriver denna kommentar för att uppmuntra läraren att fortsätta göra enkla presentationer: Som du säger: Den är enkelt gjord. Men å andra sidan är det faktiskt en presentation som det går att bygga en hel lektion kring. Du har… Fortsätt läsa PIM – en presentation med ribbdarr

PIM-kommentarer

Jag har i höst fått uppdraget att vara PIM-examinatör. PIM är ett projekt som drivs av Skolverket bland annat i syfte att säkra pedagogernas mediekompetens (Media Literacy). PIM sysslar mest med den skapande delen av mediekompetensen, inte analysen. Min kommun har beslutat att alla lärare ska nå nivå 3 i PIM. Det innebär att lärarna… Fortsätt läsa PIM-kommentarer

SMS Skrivregler

Jag noterar att jag får en del besök från folk som Googlar på begreppen ”SMS skrivregler”. Varför söker människor på de orden? Vill de lära sig nya förkortningar eller söker de ordning i kaos? Och hur kommer framtiden att te sig? Kommer vi få diskussioner som: ”Det heter inte LOL. Det heter lol.” eller ”Vaddå… Fortsätt läsa SMS Skrivregler

Habits of mind (igen)

Jag har tidigare skrivit om Habits of mind här på bloggen. Nu har sidan http://1616.nu/ lanserats. Här finner du en inspirationsfilm som introducerar begreppet, skriftlig information och självskattningsblad.

Att sätta betyg i årskurs åtta – Ta fram spåkulan!

Jag har tidigare sagt att betygsättande i årskurs åtta och under hösten år nio bara är prognoser och inga egentliga betyg. Hur ska du då tänka när du sätter betyg i årskurs åtta? Det enda en lärare egentligen vet är vad eleven tidigare har klarat av. Vi kan åskådliggöra kunskapsinhämtningen med följande diagram: Om vi… Fortsätt läsa Att sätta betyg i årskurs åtta – Ta fram spåkulan!

Att sätta betyg i årskurs åtta, en alternativ modell

Om jag har förstått det hela rätt, efter att ha satt betyg i över tio års tid, så är ett betyg ett mått på en elevs kunskapskvaliteter mätt utifrån en av skolan fastställd skala  som baseras på Skolverkets nationella betygsbeskrivningar. Dumpa betygen! Man kan i sammanhanget fråga sig vad betyget ska vara bra till. Som… Fortsätt läsa Att sätta betyg i årskurs åtta, en alternativ modell