Att sätta betyg i årskurs åtta, en alternativ modell

Om jag har förstått det hela rätt, efter att ha satt betyg i över tio års tid, så är ett betyg ett mått på en elevs kunskapskvaliteter mätt utifrån en av skolan fastställd skala  som baseras på Skolverkets nationella betygsbeskrivningar. Dumpa betygen! Man kan i sammanhanget fråga sig vad betyget ska vara bra till. Som… Fortsätt läsa Att sätta betyg i årskurs åtta, en alternativ modell