Vad händer när ett språk dör?

National Geographic belyser  fenomenet med små språk som dör, utlösande faktorer och konsekvenserna av språkens försvinnande. En fråga som i högsta grad är aktuell här i Svergie med våra samiska språk som går kräftgång.