PIM-kommentarer

Jag har i höst fått uppdraget att vara PIM-examinatör. PIM är ett projekt som drivs av Skolverket bland annat i syfte att säkra pedagogernas mediekompetens (Media Literacy). PIM sysslar mest med den skapande delen av mediekompetensen, inte analysen. Min kommun har beslutat att alla lärare ska nå nivå 3 i PIM. Det innebär att lärarna… Fortsätt läsa PIM-kommentarer

Bibeln på schemat

I dag har jag börjat bibelarbetet med att ge sjuorna en överblick över vad hela bibeln handlar om. Jag vill visa dem att man i den brokiga texten faktiskt kan skönja en röd tråd. Vi läste Bibeln i tio akter på bibeln.se. Texten är relativt svår för många elever och många blir uttråkade, men rubrikerna är… Fortsätt läsa Bibeln på schemat

Gästspel för kamratstödjare

ART med kamratstödjare Jag har blivit tillfrågad om jag kan ha ART med några kamratstödjare på en skola. Efter en kort betänketid kom jag fram till att jag inte kan det. ART består av komponenterna ilskekontroll, färdighetsträning och moraliskt resonerande. ART i sig står för aggressive replacement training och går ut på att lära eleverna… Fortsätt läsa Gästspel för kamratstödjare

Va bli lä?

Jag har skaffat mig några nya läsare och därför är det fäl på sin plats att jag förklarar vad det är för texter jag publicerar här. I början av hösten fick en kvinna jag känner anställning som högstadielärare. Hon har tidigare arbetat inom helt andra fält. Hon bad mig om råd och tips om hur… Fortsätt läsa Va bli lä?

Huru Gustaf Fröding kom att leda till Hegel, Platon, Gud och profeten Muhammed

Jag har kört två lektioner Fröding med några mycket begåvade elever. Första lektionen tog jag upp antologistandardutbudet som Ett gammalt bergtroll, Säv, säv susa och En kärleksvisa. Det var inte svårt för eleverna att ha bra synpunkter kring dikterna. Vi kom in på ämnen som själssjukdom, utanförskap, sexualmoral och 1800-talets kultur. Vi var även inne… Fortsätt läsa Huru Gustaf Fröding kom att leda till Hegel, Platon, Gud och profeten Muhammed

Skoldebatten

Jag vet inte hur mycket jag vill debattera egentligen. Men har jag skrivit så här mycket om skolan måste väl i alla fall antyda något om Björklund och hans rapporter. Som jag ser det är det inga fel på våra styrdokument. Jag kommer långt med individuella handlingsplaner och åtgärdsprogram. Om nu skolan skulle vara i… Fortsätt läsa Skoldebatten

Förförståelse – grunden för all pedagogik

Søren Kierkegaard Søren Kierkegaard har egentligen sagt allt som behöver sägas om pedagogik i den postumt utgivna skriften Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. En ligefrem Meddelelse, Rapport til Historien: At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han… Fortsätt läsa Förförståelse – grunden för all pedagogik

Google Reader

Jag beundrar Googles tjänster på nätet. Tiidagre har jag berättat lite om att jag använder mig av Google Calendar i undervisningen. Men den här gången är det dags att berätta om deras Reader.