Befälet i klassrummet

Sammanfattning När fler än en vuxen vistas i klassrummet under lektion uppstår problem om vem som ska ta hand om eventuella ordningsproblem. Det finns tre sätt att lösa frågan. Det bästa sättet är om föreläsaren tar hand om alla störningar. Är föreläsaren osäker så kan det vara bättre om den lyssnande tar hand om problemen, men då… Fortsätt läsa Befälet i klassrummet