Datorspelens belöningssystem – irl

Speljournalisten Tom Chatfield talar på TED.com om datorspel och på vilka sätt spelen påverkar hjärnan. Tom menar att vi kan ta med oss lärdomar från datorspel för att skapa olika typer av belöningssystem för att främja exempelvis goda studieresultat, en bättre miljö och sundare kosthållning.

Övning i att framföra kritik

ART 2006 gick jag en utbildning i ART, aggression replacement training. ART bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och erbjuder en väg att gå för ungdomar som har svårt att kontrollera sin ilska. Utbildningen har lett till ett delvis förändrat sätt för mig att se på elever. Jag kanske inte har gjort så många elever lugnare… Fortsätt läsa Övning i att framföra kritik

Ordningsproblem – När elever hoppar på bänkar

Jag hittade en gammal reflektionsbok som jag skrev i för några år sedan och skriver av den anledningen följande inlägg: Att göra det som är rätt och att göra det som känns rätt är inte alltid samma sak. Vi människor ser ofta kortsiktigt på situationer. Dagligen uppstår i skolan olika situationer där det verkligen gäller… Fortsätt läsa Ordningsproblem – När elever hoppar på bänkar

Gästspel för kamratstödjare

ART med kamratstödjare Jag har blivit tillfrågad om jag kan ha ART med några kamratstödjare på en skola. Efter en kort betänketid kom jag fram till att jag inte kan det. ART består av komponenterna ilskekontroll, färdighetsträning och moraliskt resonerande. ART i sig står för aggressive replacement training och går ut på att lära eleverna… Fortsätt läsa Gästspel för kamratstödjare

Utrota ordet lat!

En av grundbultarna inom beteendeterapin är att sluta tycka en massa om folk. Börjar du en mening med att han eller hon är… så ger du den människan en egenskap. Personen är klassificerad och du har ställt diagnosen.