Ingen människa kan lära sig allt

Scientific American  http://www.sciam.com/ går i en artikel genom argumenten för varför ingen kan förstå allt, inte ens en eventuell Gud. Läs artikeln här: http://www.sciam.com/article.cfm?id=limits-on-human-comprehension Den är en bra utångspunkt när du vill diskutera lite tyngre filosofiska spörsmål som frågan om en allsmäktig Gud eller frågan om allt kan mätas eller förklaras med dina elever. Artikeln tar upp… Fortsätt läsa Ingen människa kan lära sig allt