Instruktioner

Jag hade lite tråkigt och rotade i soptunnan i kopieringsrummet när jag stod och väntade på mina kompendier. Jag hittade då en instruktion, skriven till elever, i 12 punkter Times, en A4-sida lång och ungefär 16 centimeters spaltbredd, utan styckebrytningar.