Några ord om att tala med andra i skolan

Några definitioner från ne.se Argumentera – framföra argument för viss ståndpunkt i viss fråga Diskutera – delta i diskussion om viss fråga med andra parter genom att argumentera och lyssna till motargument allmännare prata om med bibetydelse av ifrågasättande Samtala – tala (med annan person) för att utbyta synpunkter eller upplysningar Om att tala med… Fortsätt läsa Några ord om att tala med andra i skolan