Kategoriarkiv: pedagogik

Psykosociala funktionshinder

Ungefär tio procent av våra elever i skolan har någon form av psykosocialt funktionshinder. De vanligate vi stöter på är ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Jag skulle kunna skriva spaltmil i detta ämne, men jag väljer att koncentrera mig på det väsentligaste.
Fortsätt läsa Psykosociala funktionshinder

Utrota ordet lat!

En av grundbultarna inom beteendeterapin är att sluta tycka en massa om folk. Börjar du en mening med att han eller hon är… så ger du den människan en egenskap. Personen är klassificerad och du har ställt diagnosen.
Fortsätt läsa Utrota ordet lat!

Svenska skrivregler 2008

En ny version av Svenska skrivregler är på väg ut i handeln rapporterar TT via DN. Bland annat utlovas råd om hur man skriver elektroniska texter. Jag kommer förmodligen att köpa skrivreglerna, men jag är orolig för att råden för elektroniska texter kommer att ta för stort utrymme. Finner jag dessutom tips om hur man skriver sms i boken så blir jag riktigt skeptisk.

Sponsrad länk

Språkrådets Svenska skrivregler 2008 på Bokus.com

Förförståelse – grunden för all pedagogik

Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard har egentligen sagt allt som behöver sägas om pedagogik i den postumt utgivna skriften Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. En ligefrem Meddelelse, Rapport til Historien:

At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere end han – men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår. Hvis jeg ikke gør det, så hjælper min mere-forståen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gøre min mere-forståen gældende, så er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, så jeg i grunden i stedet for at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand hjælp begynder med en ydmygelse: hjælperen må først ydmyge sig under den, han vil hjælpe og herved forstå, at det at hjælpe ikke er det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste, men den tålmodigste, at det at hjælpe er villighed til indtil videre at finde sig i at have uret, og i ikke at forstå, hvad den anden forstår.

Fortsätt läsa Förförståelse – grunden för all pedagogik

Google Reader

Jag beundrar Googles tjänster på nätet. Tiidagre har jag berättat lite om att jag använder mig av Google Calendar i undervisningen. Men den här gången är det dags att berätta om deras Reader.

Fortsätt läsa Google Reader